Atatürk düşmanı malüm şahıs, yine yumurtlamış: “Atatürk öldü ve bütün faniler gibi o da yapıp ettiklerinin hesabını verecek. Hesap verilecek merci Allah-ü Teala’dır” demiş (10 Kasım 2016 günlü basından). Sözüm ona; Atatürk’ün hesap veremeyeceğini ima etmek istemiş; aklı sıra. Pekiyi!.., Büyük insan, Hindli Müslümanların kurtarıcısı, Pakistan’ın kurucusu Muhammet Ali CİNNAH’ın tespiti ne ATATÜRK hakkında? “Ehli İslam’ı ehlisalibe çiğnetmeyen Kaid-i Azim (Büyük Komutan) Mustafa Kemal’e Allah rahmet eylesin”, “İki büyük Müslüman tanıdım. Biri, bu dini vaz’eden Hz. Muhammet (SAV); diğeri ise, bu mukaddes dini hurafelerden kurtaran Kaid-i Azam Mustafa Kemal Paşa’dır.” tespit ve değerlendirmesinde bulunmamış mı?

CİNNAH’a göre, demek ki, ATATÜRK;

1 – Müslümanları Hristiyanlara çiğnetmeyen,

2 – Mukaddes dini hurafelerden kurtaran,

3 – (Mukaddes dinin hurafelerden kurtulması, gerçek yönünün ortaya çıkması olduğuna göre) Mukaddes dinin gerçek yönüyle öğrenilmesini sağlayan,

İkinci büyük Müslümanmış.

Malüm şahıs, neye düşman oluyor, bu durumda?

1 – Hristiyanların Müslümanları çiğnemesine engel olanlara,

2 – Mukaddes dini hurafelerden kurtaranlara.

3 – Mukaddes dinin gerçek yönüyle öğrenilmesini sağlayanlara,

Değil mi?

Ya da, tersten anlatımla; eğer, ATATÜRK,

1 – Hristiyanların Müslümanları çiğnemesine engel olmasaydı,

2- Mukaddes dini hurafelerden kurtarmasaydı,

3 – Ve de din bezirganlarının, halkı, din diye bir takım hurafelerle kandırmalarına izin verseydi,

Malüm şahıs, ATATÜRK’e düşman olmayacaktı; aksine, O’nun en büyük savunucusu; hatta, aşığı olacaktı. ATATÜRK tersini yaptığı için de, düşmanı oldu demek ki.

Dahası, Mukaddes dini, en gerçek yönüyle öğreten Müslüman, Hz. Muhammet olduğuna göre; CİNNAH yönünden bakıldığında, malüm şahıs, Peygamberimizin düşmanı da olmuş olmuyor mu bu durumda?

O halde; malüm şahıs, ATATÜRK’ün hesap verip veremeyeceğini bıraksın da; yarın, Huzura vardığında, kendisinin nasıl hesap vereceğini düşünsün. Ben söylemiyorum; CİNNAH söylüyor. Söylüyorsa da, doğrudur.